Poznaj przemysł energetyczny już dziś

ENERGOSTREFA została powołana do sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na terenie Synergy Park w Przyszowicach gmina Gierałtowice.

SYNERGY PARK zlokalizowane są na terenie Aglomeracji Górnośląskiej, przy największym węźle drogowym w Polsce, utworzonym poprzez skrzyżowanie autostrady A1 i autostrady A4 oraz drogi krajowej 44. Aglomeracja Górnośląska to największy obszar miejski w Polsce, zamieszkiwany przez 2,7 mln osób. Tworzą ją 24 ośrodki miejskie połączone ze sobą w jeden organizm gospodarczy. Jest to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów Polski i uznawany jest za atrakcyjny pod względem inwestycji i rozwijania biznesu. Wpływa na to: dobra ocena zasobów i kosztów pracy, rynku zbytu, infrastruktury gospodarczej, stanu dróg, a także aktywności województwa wobec inwestorów i przedsiębiorców.

W ramach naszej działalności:

  • dostarczamy energię elektryczną na korzystniejszych warunkach
  • budujemy sieci energetyczne i stacje transformatorowe
  • partycypujemy w budowach stacji transformatorowych
  • serwisujemy sieć
  • prowadzimy pełną obsługę klienta

Energostrefa Sp. z o.o.
Telefon 32 389 60 12
Fax 32 389 60 13
Adres: 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 94
E-mail: tsiulczynski@energostrefa.pl

Pogotowie energetyczne

tel.: 32 389 60 14